Sökning: "Look-ahead"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Look-ahead.

 1. 1. Föräldrars upplevelser när deras barn vårdas i livets slutskede : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alva Tibblin; Michaela Öster; [2021]
  Nyckelord :Child; experiences; family; palliative care; parents; Barn; erfarenheter; familj; föräldrar; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Palliative care means care at the final stages of life, where the patient must receive the best possible care for reduced suffering and increased well-being until death. Palliative care of children means complete care of the child and the family. LÄS MER

 2. 2. Predictive Energy Management of Long-Haul Hybrid Trucks : Using Quadratic Programming and Branch-and-Bound

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Erik Jonsson Holm; [2021]
  Nyckelord :Predictive energy management; quadratic programming; branch-and-bound; mixed-integer quadratic programming; energy optimization; look-ahead control; model predictive control; receding horizon control; optimal control; convex optimization; heavy-duty vehicle; long-haul truck; hybrid electric vehicle;

  Sammanfattning : This thesis presents a predictive energy management controller for long-haul hybrid trucks. In a receding horizon control framework, the vehicle speed reference, battery energy reference, and engine on/off decision are optimized over a prediction horizon. LÄS MER

 3. 3. Using Reinforcement Learning to Evaluate Player Pair Performance in Ice Hockey

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Dennis Ljung; [2021]
  Nyckelord :reinforcement learning q-function ice hockey player pair impact nhl context actions markov game model data mining validation score sportlogic;

  Sammanfattning : A recent study using reinforcement learning with a Q-functions to quantify the impact of individual player actions in ice hockey has shown promising results. The model takes into account the context of the actions and captures internal dynamic features of the play which simple common metrics e.g., counting goals or assists, do not. LÄS MER

 4. 4. Fel i entreprenad – Närmare om felbedömningen enligt AB 04, ABT 06 och i entreprenadrättsliga blandformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I de fall en beställare av en kommersiell entreprenad är missnöjd med vad en entreprenör presterat, är det naturligtvis avgörande att fastställa vad som ska anses vara en så bristfällig prestation att beställaren får rätt att göra gällande påföljder mot entreprenören. En bedömning av om entreprenaden är behäftad med fel måste då göras. LÄS MER

 5. 5. Optimal Cooperative Platooning Using Micro-Transactions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Philip Ahl; [2020]
  Nyckelord :platooning; optimal control; dynamic programming; convoy; platoon; scania; micro-transactions; decentralized;

  Sammanfattning : The urge to consume does not seem to stop, thus, the need for transportation of goods will most likely not decrease. At the same time jurisdictions and regulations around greenhouse gas emissions are sharpening and pushing the industry towards a more environmentally friendly state. LÄS MER