Sökning: "Loomis"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Loomis.

 1. 1. Informational attributes behind consumer payment habits and settlement preference

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Tchibaline; David Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Cash; Cashless; Society; Finance; Behavioural economics; Big Data; SPSS; Multivariate analysis; Principal component analysis; Informational attributes; Kontanter; Kontantlösa samhället; Samhället; Finans; Beteendeekonomi; Big Data; SPSS; Multivariatanalys; Huvudkomponentanalys; Informativa attribut;

  Sammanfattning : Sweden is known for being at the forefront of becoming a cashless society.However, cash continues to be an important part of the payment ecosystem butthere are limited studies and data regarding the preference for holding cash. LÄS MER

 2. 2. Varför vilja prestera på arbetet? - En studie om belöningssystem och motivation på Loomis Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Viktor Lleshi; Albin Nilsson; Viktor Sundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. G4 Guidelines Regarding Social Aspects. A study of listed companies at Nasdaq OMX Stockholm on social aspects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sushree Nayak; Christina Ntourou; [2015-07-06]
  Nyckelord :GRI guidelines; G3 G3.1; G4; Sustainability; CSR; Sustainability report; Social aspects; Indicators; Stakeholder; Legitimacy; Institutional; Early adopters; Materiality;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: For an entity to achieve a sustainable development, it is necessary in order to deliver simultaneously economic, social, and environmental benefits. Through sustainability reporting, the companies attempt to respond to stakeholders’ expectations, pressures and criticisms. LÄS MER

 4. 4. Paketering av väredepåsar : Automatisering av en manuell process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap; Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Dennis Öhlund; Robert Johansson; [2012]
  Nyckelord :Automatisering; paketering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syfta på att automatisera en paketeringsprocess av mynt som idag utförs manuellt av personalen på företaget Loomis. Det automatiserade konceptet som kommer presenteras för företaget skall kortfattat klara av att paketera deras värdepåsar med myntenheter. LÄS MER