Sökning: "Lorena Diaz Römmesmo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lorena Diaz Römmesmo.

  1. 1. Att härbärgera det ohållbara : - en ministudie av härbärgerande och hållande i kliniska samtal

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Lorena Diaz Römmesmo; [2012]
    Nyckelord :holding; containing; communcation; clinical session; hållande; härbärgerande; kommunikation; kliniska samtal;

    Sammanfattning : .... LÄS MER