Sökning: "Lorentzon"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Lorentzon.

 1. 1. KREATIVA AKTIVITETER INOM ARBETSTERAPI en systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Edith Gudbrand; Lorentzon Mikaela; [2018-05-30]
  Nyckelord :Occupational therapist; occupational therapy; creative activities; interventions and literature study;

  Sammanfattning : Bakgrund Kreativitet är ett mångfacetterat begrepp och de flesta dagliga aktiviteter ses som kreativa. Det ligger i människans biologi att vara kreativ och att skapa. En kreativ aktivitet inom arbetsterapi innebär en meningsfull aktivitet där individen använder sig av sin kreativa kunnighet, fantasi och skapandelust. LÄS MER

 2. 2. Phased Array Ultrasonic Testing of Austenitic Stainless Steel Welds of the 11 T HL-LHC Dipole Magnets

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Marcus Lorentzon; [2018]
  Nyckelord :Phased Array Ultrasonic Testing; PAUT; Non-Destructive Testing; Austenitic Stainless Steel; Welds; CERN;

  Sammanfattning : A routine non-destructive test method based on Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) has been developed and applied for the inspection of the first 11 T dipole prototype magnet half shell welds, and the test results are compared with the radiography and visual inspection results of the same welds. A manual scanner and alignment system have been developed and built to facilitate the inspection of the 5. LÄS MER

 3. 3. Tilliten till sjuksköterskan – Är den tillräcklig? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Malin Edelborg; Elvira Lorentzon; [2018]
  Nyckelord :Nurse; trust; patient experience; Patient Erfarenheter; Sjuksköterska; Tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillit ställer förväntningar på att sjuksköterskan i sin profession ska vara trovärdig mot alla patienter. Tillit inom omvårdnaden ger potential till att utveckla en relation mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan har en större möjlighet att få fram viktig information som kan vara avgörande för patientens hälsa. LÄS MER

 4. 4. Optimization of intra-vehicle architecture using amulti-objective genetic algorithm

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Albin Lorentzon; Viktor Tengnäs; [2017]
  Nyckelord :Automotive architecture; software component; electronic control unit; software allocation; multiobjective optimization; NSGA-II; busload; memory utilization; signal delivery time; feature generation;

  Sammanfattning : Using problem-specific genetic operators, the multi-objective genetic algorithm Non-dominated sorting geneticalgorithm II (NSGA-II) is adapted to the allocation of software components (SWCs) to electric control units(ECUs) within an automotive architecture. A simulation environment is developed in order to assess theperformance of the allocation within an architecture, and thereby provide the genetic algorithm with objectiveand constraint values. LÄS MER

 5. 5. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Lorentzon; Victor Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :influencer; collaboration; sponsored post; blog; reception theory; rhetoric; Stuart Hall; influencer; samarbete; sponsratinlägg; blogg; receptionsteorin; retorik; Stuart Hall;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. LÄS MER