Sökning: "Lori Selmonaj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lori Selmonaj.

  1. 1. Patienters upplevelser av rehabilitering efter stroke : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Anders Hansted Thage; Lori Selmonaj; [2022]
    Nyckelord :Experience; Nursing; Patient-perspective; Rehabilitation; Stroke; Omvårdnad; Patientperspektiv; Rehabilitering; Stroke; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 30 000 människor i stroke i Sverige, där 6100 personer avlider i sjukdomen. Stroke är en sjukdom där cirkulationsstörningar uppstår i nervvävnaden i hjärnan, vilket ger neurologiska bortfall som symtom. Detta uppstår av artärembolier, trombos och hjärnblödningar. LÄS MER