Sökning: "Los Angeles"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Los Angeles.

 1. 1. From A Global Review of Port Noise Management Initiatives to A Specific Port City’s Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Qianru Shi; Shiying Xu; [2019-07-02]
  Nyckelord :port noise; nitiative; port city;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Water Conservation Policy : The Case of Los Angeles City

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Ahlenius; [2019]
  Nyckelord :Water Conservation; Policy; Los Angeles City; Climate Change; Drought;

  Sammanfattning : This thesis aims to increase our understanding of how the drought and water shortages between 2013-2017 were framed locally in Los Angeles City. The main focus is the mandatory water conservation policy put forth by Los Angeles City in 2016. The method being used is a frame analysis with three guiding questions as an analytical framework. LÄS MER

 3. 3. A Snapshot of Climate Change Adaptation Efforts in American Urban Planning & Development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Eliisa Carter; [2019]
  Nyckelord :climate change adaptation; urban development; urban planning; land use planning; United States of America; risk reduction; sustainable design; hazard mitigation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To understand how American cities “walk the talk” regarding climate change adaptation, the question “What effect do American city-wide adaptation efforts have on urban development trends?” is posed. The method covers the breadth and depth of the subject by studying the overall national climate discourse and utilizing three major American cities as case studies. LÄS MER

 4. 4. John Hedlund och den moderna staten : Ett komparativt studie av John Hedlund och Billy Grahams förkunnelse av kristendomen i det moderna samhället.

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Johan Wikström; [2018]
  Nyckelord :John Hedlund; Billy Graham; Den moderna staten; Evangelisation; Väckelse; Kalla kriget; Evangelikalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur John Hedlund förhåller sig till det svenska samhället, hans s.k. ”teologi om världen”. LÄS MER

 5. 5. Analysis of vehicle route choice during incidents

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Joakim Janmyr; Daniel Wadell; [2018]
  Nyckelord :Route choice; Map matching; Route set generation; GPS traffic observations; Inferring paths from GPS observations;

  Sammanfattning : The use of GPS observations for investigating routing behaviors can be a good alternative to using more traditional traffic simulation models. In this paper, a method for inferring paths from GPS observations is proposed. Further, a route set generation algorithm is implemented. LÄS MER