Sökning: "Los Angeles"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Los Angeles.

 1. 1. A comparative study of sustainable communication on hotels’ websites

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Emma Söderholm; [2020]
  Nyckelord :sustainable communication; sustainability in hotels; sustainable tourism;

  Sammanfattning : This thesis investigates how hotels communicate their sustainability efforts to their customers on their websites. As sustainability is becoming more known and more expected, businesses feel more pressure to have sustainable initiatives. LÄS MER

 2. 2. Site selection for small retail stores using sustainable and location-driven indicators : Case study: Starbucks coffee shops in Los Angeles

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Vadym Sokol; Kristijan Jordanov; [2020]
  Nyckelord :site selection; business performance; decision-making; location-driven decisions; modeling; small retail stores; sustainability; LEED; GIS; Tapestry segmentation; foot traffic; consumers; GLM; proximities; demographics; Starbucks; ESRI;

  Sammanfattning : Site selection decisions remains a complex yet crucial process for strong business performance. Despite the extensive number of publications in this field, the emergence of new data collection technique, improved location analytics, and changes in consumers’ preferences call for testing of new models and hypothesis. LÄS MER

 3. 3. Att nöja sig med ett ekologiskt OS-silver : En studie om ekologisk hållbarhet i kandidaturerna till Olympiska Spelen 2024 och 2028.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lucia ter Harkel; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; Olympiska Spelen; Hållbar stadsutveckling; Mega- events;

  Sammanfattning : Ekologisk hållbarhet är en högst aktuell, allomfattande samhällsfråga. Arrangemang av idrotts- megaevents som Olympiska Spelen medför åtskilliga påfrestningar på miljön och även utvecklingen i den specifika värdstaden. LÄS MER

 4. 4. From A Global Review of Port Noise Management Initiatives to A Specific Port City’s Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Qianru Shi; Shiying Xu; [2019-07-02]
  Nyckelord :port noise; nitiative; port city;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. Hilma af Klint. Den abstrakta konstens pionjär : Tre Hilma af Klint utställningar. Vad förmedlar de avseende hennes abstrakta och modernistiska uttryck? Vilka skillnader är tydliga?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Birgit Stattin Norinder; [2019]
  Nyckelord :Hilma af Klint; abstract art; pioneer; modernism; exhibitions; Moderna Museet; Guggenheim Museum; Hilma af Klint; abstrakt konst; pionjär; modernism; konstutställningar; Moderna Museet; Guggenheim Museum;

  Sammanfattning : Hilma af Klint (1862 -1944) is now recognized internationally as a pioneer within abstract art. For more than 40 years after her death her rich portfolio of abstract paintings were hidden from the public, 20 of those years based on her own will. LÄS MER