Sökning: "Lotta Berglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lotta Berglund.

 1. 1. Tänk vad mycket på fritids som är matematik : Informellt lärande på fritidshem

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Lotta Berglund; Ann-Catrin Petersson; [2011]
  Nyckelord :Fritidshem; informellt lärande; styrdokument; synliggörande; vardagsmatematik.;

  Sammanfattning :   Syftet med vår undersökning var att uppmärksamma och synliggöra den matematik som barnen lär sig på fritidshemmet. Vi valde att genomföra vår undersökning genom enkäter och intervjuer för att få så väl ett kvantitativt som kvalitativt perspektiv på vår undersökning. LÄS MER

 2. 2. Elevassistenter i undervisningen Avgörande faktorer vid tillsättning av assistenter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Catarina Lennartsson Stenlo; Gunilla Persson; [2005]
  Nyckelord :behov; elevassistent; specialpedagogik; systemteoriyrkesroll;

  Sammanfattning : Malmö högskolaLärarutbildningenSkolutveckling och ledarskapSpecialpedagogisk påbyggnadsutbildningVårterminen 2005Persson, Gunilla. & Lennartsson Stenlo, Catarina. (2005). Elevassistenter i undervisningen. LÄS MER