Sökning: "Lotta Flygare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Flygare.

  1. 1. Mattias flygare och hans kamrater : Diagnos eller inte? En vetenskaplig essä om Adhd och dess likheter med symtomen kring stress

    M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lotta Bühlmann; [2011]
    Nyckelord :Preschool; stress; Adhd; behavior; attitudes; children; Förskola; stress; Adhd; beteende; förhållningssätt; barn;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to raise and discuss children’s problems with concentration in two areas, stress and Adhd, where the symptoms are similar to each other. During recent years I have experienced how "difficult" children increasingly have been diagnosed and "stamped" with various combinations of letters. LÄS MER