Sökning: "Lotta Gustavsson"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden Lotta Gustavsson.

  1. 6. Ökad frihet under ekonomisk begränsning : en studie av hur några polska folkbibliotek har påverkats av landets övergång från kommunistiskt till demokratiskt styre

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Lisa Andersson; Lotta Gustavsson; [2000]
    Nyckelord :demokrati; kommunism; socialism; Östeuropa; polen; folkbibliotek; folkbibliotekarier; organisationsförändringar;

    Sammanfattning : This thesis aims to study the impact of the transition from communism to democracy on the public libraries in Poland. The central areas of study are changes in: the organisation of the public library system, the role of the public library in society, the librarian's daily work and job situation and collection development. LÄS MER