Sökning: "Lotta Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Lotta Larsson.

 1. 1. Att översätta vårdinformation från engelska till svenska – Balansen mellan korrekthet och läsbarhet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Lotta Larsson; [2020]
  Nyckelord :Översättning; yrkesspråk; medicinska termer; ABCDEF-bundle; nurse-led follow-up clinic; Språkbruk; disability; impairment; late death; acute survival; sedate; sedation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sepsis skördar globalt 11 miljoner människoliv per år, och även om man överlever riskerar man att få livslånga komplikationer. Befolkningen är inte införstådda med vad sepsis är och än mindre förstår de sig på vad det innebär. I detta magisterarbete har “Improving Long-term Outcomes after Sepsis” skriven av Hallie C. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet och inflytande i förskolan : Det handlar om förskolläraren

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Anna-Lotta Hellman; Nellie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; förskollärare; delaktighet; inflytande; Barnkonventionen; barndomssociologi;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om de yngsta barnens delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Studiens syfte är att ta reda på förskollärarnas olika uppfattningar om arbetet med Barnkonventionens artikel 12 samt barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Dealing with Death: The Romanticising of Tuberculosis in Three Victorian Novels

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Lotta Larsson; [2019]
  Nyckelord :Tuberculosis; romanticising; Elizabeth Gaskell; Charlotte Brontë; North and South; Ruth; Jane Eyre; Disease; Victorian Era; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate whether the characters of Charlotte Brontë’s and Elizabeth Gaskell’s novels Jane Eyre, North and South and Ruth romanticise tuberculosis, how the disease was romanticised, and what qualities the affected characters had to possess to die from the disease. Major and minor characters who contract the disease are scrutinised, as well as the characters surrounding them, to get a satisfactory picture of the romanticising. LÄS MER

 4. 4. Havet är djupt : En komparativ analys av H.C. Andersens och Disneys Den lilla sjöjungfrun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lotta Larsson; [2018]
  Nyckelord :Walt Disney; Disney; H.C. Andersen; Den lilla sjöjungfrun; Adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de adaptioner och/eller de transformationer som skett mellan H.C. Andersens saga Den lilla sjöjungfrun till Walt Disneys filmatisering av Andersens saga, med fokus på intrigerna och karaktärerna. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Vasamuseet i Stockholm

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lotta Alm; Ida Roslund; Gabriel Larsson; Emma Lindh; [2018]
  Nyckelord :Museum; Vasamuseet; Fire safety evaluation; Critical values; Fire simulation; FDS; Evacuation simulation; Pathfinder; Evacuation; @RISK; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to evaluate the fire safety at Vasamuseet on Djurgården in Stockholm. The museum has twelve floors and consists of the ship hall including large and small exhibitions, a restaurant, a gift shop, and areas for staff. In this report, the focus is the ship hall expanding from the 2nd floor to the 7th floor. LÄS MER