Sökning: "Lotta Leden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lotta Leden.

  1. 1. Åtgärdsprogram och IUP för elever i matematiksvårigheter

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lotta Leden; Karin Tufvesson; [2011]
    Nyckelord :individuell utvecklingsplan; IUP; matematiksvårigheter; matematikundervisning; åtgärdsprogram;

    Sammanfattning : Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Speciallärarprogrammet Höstterminen 2010 ABSTRAKT Leden, Lotta & Tufvesson, Karin (2010). Åtgärdsprogram och IUP – för elever i matematiksvårigheter (IEP – for Students in Mathematical Difficulties). LÄS MER