Sökning: "Lotta Ollander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lotta Ollander.

 1. 1. En studie om sökmotoroptimering och användarvänlighet : Google vs användare

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Josefine Persson; Lotta Ollander; [2021]
  Nyckelord :UX design; user experience; SEO; search engine optimization; UX-design; användarupplevelse; SEO; sökmotoroptimering;

  Sammanfattning : The purpose of this survey has been to investigate whether there are contradictions between user experience (UX) and search engine optimization (SEO), also called Google versus users. Professionals, in UX and SEO, have been asked to respond to a questionnaire regarding text and images within these two aspects. LÄS MER

 2. 2. Gröna barn? : En studie kring skolbarns och deras föräldrars attityder gentemot ekorättvisa kläder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Emma Bylund; Anna-Lotta Gunnarsson Ollander; [2009]
  Nyckelord :organic clothes; fair trade clothes; consumer behaviour; school children; parents; attitudes;

  Sammanfattning : The discussion about organic and fair trade products has been a big issue during the last few years. Despite an extensive knowledge about the environmental problems and a willingness to do something about it, the consumers are not always acting that way. LÄS MER