Sökning: "Lotta Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Lotta Persson.

 1. 1. Kvarboende i hemmet vid demens : konsekvenser för anhöriga som vårdar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva-Lotta Persson; Pia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :home living; dementia; family caregivers; caregiving; experience; ordinärt boende; demens; anhörigvårdare; erfarenhet;

  Sammanfattning : Kvarboendeprincipen innebär att den äldre sjuka individen ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sitt ordinära boende med hjälp av hemtjänst eller anhöriga. Ofta fyller anhöriga funktionen som vårdare och är en förutsättning för kvarboende i hemmet för personer med demens. LÄS MER

 2. 2. Några ensamstående mödrars upplevelse av aktivitetsbalans i vardagen - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lotta Ottosson; Madeleine Persson; [2015]
  Nyckelord :aktivitet; aktivitets vetenskap; arbetsterapi; balans i vardagen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ensamstående mödrar upplever högre psykisk ohälsa, högre finansiell stress samt mindre livstillfredställelse och lycka i livet än mödrar i parförhållande. Ensamstående mödrar kan uppleva svårigheter med att kombinera familjerollen med arbetsrollen, exempelvis kan det vara att bli sen till hämtning på förskolan då arbetet dragit över tiden, detta kan minska känsla av livstillfredställelse och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. ”Man kan ju aldrig prata för mycket om det” En Intervjustudie om Kunskapsbedömning i Grundsärskolans inriktning Träningsskola An interview study about assessment of curriculum for students in compulsary school for pupils with learning disabilities

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Walfridsson; [2015]
  Nyckelord :bedömning; grundsärskola; kollegiala samtal; kunskap; träningsskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Jenny Walfridsson (2015). ”Man kan ju aldrig prata för mycket om det”. En Intervjustudie om Kunskapsbedömning i Grundsärskolans inriktning Träningsskola. (An interview study about assessment of curriculum for students in compulsary school for pupils with learning disabilities. LÄS MER

 4. 4. Jag-Våldet: en narrativ studie om socialpedagoger i en våldsam miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Freddie Svensson; [2014]
  Nyckelord :Relationellt arbete; Våld; Socialpedagogik; Pedagogik; Social Sciences;

  Sammanfattning : This narrative study aims to examine how social pedagogues perceive and relate to violence and threats of violence in a social educational context in Denmark. Furthermore, the study examines how these perceptions affect the relational aspect of the profession. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsarbetaren - En nyanserande studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Bolin; Mia Marie Johansson; Anna-Lotta Persson; [2013]
  Nyckelord :Motivation.; Autonomi; Kunskapsteori; Kunskapsarbetare; kunskapsintensiva organisationer; Identitet; Ensamhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Med utgångspunkt i empirifynd argumentera för en mer nyanserad bild av kunskapsindividen inom den kunskapsintensiva organisationen för att kritiskt granska den befintliga litterära bilden av kunskapsarbetaren. Metod: För att genomföra vår undersökning har vi utfört kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer i två kunskapsintensiva organisationer. LÄS MER