Sökning: "Lotten Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lotten Andersson.

 1. 1. Stimulerande undervisning av högpresterande och särbegåvade elever i matematik : En intervjustudie av engagerade matematiklärares aktiviteter

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sanna Andersson; Lotten Wester; [2019]
  Nyckelord :acceleration; berikning; lärostoffskomprimering; differentierad instruktion; talang; särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur engagerade matematiklärare anser att de möjliggör undervisning som stimulerar högpresterande och särbegåvade elever i matematikklassrummet. För att undersöka detta genomfördes semistrukturerade intervjuer där tio lärare beskrev sin undervisning samt eventuella hinder för att genomföra den undervisning de ansåg eftersträvansvärd. LÄS MER

 2. 2. Att se människan : En studie om sångpedagogers och artisters uppfattning av begreppet personligt uttryck.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lotten Andersson; [2014]
  Nyckelord :Sång; sångare; personligt uttryck; konstnärligt uttryck; musikaliskt uttryck; gestaltning; tolkning; närvaro; interpretation; sångpedagog; artist; scen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Källsortering, vara eller icke vara? : En fokusgruppstudie kring argument och uppfattningar gällande valet att sortera eller inte sortera.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

  Författare :Lotten Andersson; Frida Åkerberg; [2013]
  Nyckelord :Källsortering; hushållsavfall; argument; uppfattning; ålderskategorier; Katrineholm kommun; Malmö stad;

  Sammanfattning : Genom att undersöka hur sex olika grupper i kommunerna Katrineholm och Malmö pratar om och argumenterar kring källsortering syftar studien till att identifiera argument och uppfattningar kring källsortering i de två kommunerna. Tre fokusgrupper i ålderskategorierna 20-26, 30-45 och 46-65 utfördes i varje kommun. LÄS MER

 4. 4. I förskolan skapar bild bildning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Roberth Bohlin; Gertrud Andersson; Lotten Hübner; [2013]
  Nyckelord :Bildskapande; förskola; planering; dokumentation;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med uppsatsen är att ta reda på hur pedagoger arbetar med bildskapande aktiviteter därsyfte, mål och hur de planerar detta innehåll ingår i verksamheten. För att få en bredd på detpraktiskt pedagogiska arbetet valde vi tre förskolor med olika inriktningar. LÄS MER

 5. 5. Ett teoretiskt perspektiv på offentlig upphandling och dess nyttjande av uppföljningsmekanismer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johan Andersson; Lotten Lasson; [2012]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; kontrakt; uppföljningsmekanism; LOU; kontraktsuppföljning; upphandlingserfarenhet; samverkan;

  Sammanfattning : Kommunernas roll i förhållandet till omvärlden har förändrats och det blir allt vanligare att verksamhet som tidigare varit inom kommunens åligganden numera bedrivs i privat regi. Lagen om offentlig upphandling har bidragit till att inköp via konkurrensutsatt upphandling har ökat lavinartat. LÄS MER