Sökning: "Loudicia George"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Loudicia George.

  1. 1. Framställningen av monarkin under två svenska kungliga bröllop : En jämförande studie av Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Svensk Damtidning åren 1976 och 2010

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Emel Ilhan; Loudicia George; [2019]
    Nyckelord :Dagordning; Gestaltning; Kungliga bröllop; Monarki; Nyhetsvärdering;

    Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka om tre olika tidningars inställning till monarkin speglas i hur två kungliga bröllop presenteras. Den undersökta perioden gäller den 18, 19 och 20 juni 1976 då kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath gifte sig samt samma datum år 2010 då kronprinsessan Victoria och Daniel Westling gifte sig. LÄS MER