Sökning: "Louis Andersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Louis Andersson.

 1. 1. Implementation of control algorithm for mechanical image stabilization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Magnus Gustavi; Louis Andersson; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cameras mounted on boats and in other similar environments can be hard to use if waves and wind cause unwanted motions of the camera which disturbs the desired image. However, this is a problem that can be fixed by applying mechanical image stabilization which is the goal of this thesis. LÄS MER

 2. 2. Design av nätaggregat med semi-variabel switchfrekvens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Louis Andersson; [2014]
  Nyckelord :kraftelektronik; flyback-omvandlare; nätaggregat; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppdraget från EC Solutions gick ut på att konstruera en nätaggregatsprototyp. Ett designkrav var att nätaggregatet skulle likna ett traditionellt vägguttag. Istället för elkontakt skulle aggregatet ha plats för 2 USB-portar för laddning av olika elektroniska apparater. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesförfalskning - marknadsföring eller snålskjuts?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Paulina Andersson; Helena Eriksson; Malin Persson; [2012]
  Nyckelord :Luxury; counterfeit items; consumers; influence; brand; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Counterfeit – marketing or free ride? Seminar date: 12 januari 2012 Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Under graduate level, 15 University Credits Pints (UPC) or ECTS-cr) Authors: Paulina Andersson, Helena Eriksson and Malin Persson Advisor: Clara Gustafsson Key words: Luxury, counterfeit items, consumers, influence, brand Purpose: The purpose of this paper is to investigate how the perception of brand image and value of potential customers of luxury products and brands changes negatively, when impacted of counterfeit products. Methodology: A positivism scientific approach has been used. LÄS MER

 4. 4. Orsakar lyxväskor fjärilar i magen? : Motiven bakom köpet av en lyxväska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Shawn Tran; Anna Andersson; [2010]
  Nyckelord :status; konsumtion; prestige; conspicuous consumption; LV; gucci; lyxkonsumtion; lyxväska;

  Sammanfattning : En av de mest efterfrågade lyxvarorna på dagens marknad är lyxväskor, allt fler väljer attkomplettera sin outfit med denna accessoar. Förr i tiden hade handväskan en merfunktionell roll då den enbart användes för att bära tillhörigheter i. LÄS MER