Sökning: "Louis"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet Louis.

 1. 1. Relationen mellan inflation och ekonomisk tillväxt: Bevis från fyra länder i Sydasien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Louis Daved; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna avhandling har en autoregressiv distribuerad lagmodell (ARDL) använts för att analysera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och inflation i fyra sydasiatiska länder med hjälp av årliga data. Huvudsyftet var att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och inflation. LÄS MER

 2. 2. Une évolution stylistique : Une étude comparative et herméneutique de La Tentation desaint Antoine à travers le regard de Maxime du Camp et Louis Bouilhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Mehdi Hachichi; [2023]
  Nyckelord :Maxime du Camp; Louis Bouilhet; Gustave Flaubert; fairy play; style; evolution; lyricism; realism; romanticism; Maxime du Camp; Louis Bouilhet; Gustave Flaubert; féerie; lyrisme; style; évolution; réalisme; romantisme;

  Sammanfattning : Ce m�moire consiste en une analyse herm�neutique et comparative des trois versions r�alis�es par Gustave Flaubert concernant son ?uvre La Tentation de saint Antoine. Cette analyse sera faite � travers l'aide et le regard de Maxime du Camp et Louis Bouilhet et leurs critiques de l'�volution stylistique de Gustave Flaubert � travers ces trois versions auxquelles l?auteur a travaill� tout au long de sa carri�rede 1849 � 1874. LÄS MER

 3. 3. How important are water sources to pastoralist movement in times of climate change? : A modelling approach.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Max Louis Mischke; [2023]
  Nyckelord :Precipitation; Predictive Modelling; Mobility; Camp selection; Protected Area; Mongolia;

  Sammanfattning : Livestock grazing is an important part for the livelihood of a large part of the world’s population. While in some areas of the world water accessibility is often taken for granted, in arid regions this can be a limited resource. LÄS MER

 4. 4. External and Internal Horror Objects : Analysis of the "objects of horror" in H.P Lovecraft's The Call of Cthulhu and Robert Louis Stevenson's Dr Jekyll and Mr Hyde.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Ek; [2023]
  Nyckelord :Horror; horror objects; mental defeat; Howard Phillips Lovecraft; Robert Louis Stevenson.;

  Sammanfattning : Both Lovecraft and Stevenson have earned their respective fame as horror writers.However, it is interesting to compare their separate approaches to creating fear. The purposeof this essay is to show how there are different kinds of horror objects within the respectivestories of Lovecraft's The Call of Cthulhu and Stevenson's Dr Jekyll and Mr Hyde. LÄS MER

 5. 5. Vad gör jag? : En vetenskaplig essä om förskollärarpraktiken och det sociokulturella lärandets ideologiska konturer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Monica Mitlin; [2023]
  Nyckelord :Preschool; autism; practical knowledge; sociocultural pedagogy; capitalist ideology; ordinary language philosophy; Marxist psychoanalysis; Förskola; autism; praktisk kunskap; sociokulturell pedagogik; kapitalistisk ideologi; vardagsspråksfilosofi; marxistisk psykoanalys;

  Sammanfattning : This essay sets out to examine my own practical knowledge as a socioculturally inspired preschool teacher conditioned by a capitalist ideology. Louis Althusser’s concept of ideology,as something reproduced by daily human actions, is used and the focus rests on language, or rather language use, especially in relation to the ‘autistic child’ as met in the preschool context. LÄS MER