Sökning: "Louisa Will"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Louisa Will.

 1. 1. Collaborative Food Production as a Tool for Sustainable Behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Louisa Will; [2021-11-17]
  Nyckelord :Food Production; Sustainable; Collaborative; ocean literacy; blue community garden; sea society; hav och samhälle;

  Sammanfattning : text.... LÄS MER

 2. 2. Amazon i Sverige – vad väntar nu? : En uppsats om Amazons etablering i Sverige och hur den kan komma att påverka svensk e-handelsmarknad och dess aktörer.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Tornberg; Nina Lovric; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur Amazons etablering i Sverige kan komma att påverka den svenska e-handelsmarknaden och dess e-handelsaktörer. Utifrån tidigare litteratur, teorier och dagsempiri har vi identifierat fem konkurrenskraftiga faktorer – vilket är att lösa kundens sökkostnadsproblem bättre än andra, (överlägsen) teknologi, stordriftsfördelar, nätverkseffekter och strategiskt beteende - som bidrar till en aktörs konkurrenskraftiga ställning på e-handelsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Coming of age in Victorian America : challenging gender roles in Louisa May Alcott’s Little Women

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Killmer; [2021]
  Nyckelord :Gender roles; feminist criticism; femininity; nineteenth-century literature; coming of age; Little Women; domesticity;

  Sammanfattning : This essay argues that Little Women does not promote breaking stereotypical gender norms and nineteenth century gender roles, contrary to what several critics say. This paper will be using feminist criticism and analyzing two of the novel’s main characters, Meg and Jo, and examining their behavior towards stereotypical gender norms and rules. LÄS MER

 4. 4. Varumärkens personlighet: En kvalitativ undersökning av relevanta faktorer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Louisa Plymoth Hjalmarsson; Douglas Svinge; [2020]
  Nyckelord :Brand Personality Scale; Brand Personality; Marketing Mix; 7P Model; Modified Brand Personality scale; Antecedents of brand personality.;

  Sammanfattning : Titel: Varumärkens personlighet: En kvalitativ undersökning av relevanta faktorer. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Douglas Svinge, Louisa Plymoth Hjalmarsson Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Examinator: Maria Fregidou-Malama Datum: 2020 – 05 – 25 Syfte: Då det råder en brist på kvalitativa undersökningar – samt en brist på kunskap angående vilka faktorer som påverkar hur konsumenter upplever en varumärkespersonlighet – anser vi att det är av intresse att med hjälp av en kvalitativ undersökning skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar hur konsumenter upplever en varumärkespersonlighet. LÄS MER

 5. 5. Strategiskt arbete mot hållbar leverantörshantering : Hur drivkrafter till förändring och arbete med leverantörsbasen genererar hållbar leverantörshantering av konfliktmineraler

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Johnson; Hanna Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Supply Chain Management; Change Management; Stakeholders; Supplier Management; Supplier Relationship Management; Conflict Minerals; Hållbarhet; försörjningskedja; förändringsarbete; intressenter; leverantörshantering; leverantörsrelationer; konfliktmineraler;

  Sammanfattning : Bakgrund: I maj 2017 beslutades det att EU-reglering 2017/821 om konfliktmineraler kommer träda i kraft den 1a januari 2021. Regleringen kräver att företag inom EU kan försäkra sig om att tenn, volfram, tantal och guld (3TG) endast importeras från ansvarsfulla och konfliktfria källor. LÄS MER