Sökning: "Louise Åkerstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Åkerstedt.

 1. 1. Implementering av markfuktighetskartor : maskinförares upplevelser av information, utbildning och användande av markfuktighetskartan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Louise Åkerstedt; [2017]
  Nyckelord :drivningsplanering; planeringshjälpmedel; markskador; förändring; motstånd;

  Sammanfattning : Ett nytt verktyg som tagits fram för att förenkla drivning och drivningsplanering är markfuktighetskartor. Med hjälp av dessa kan blöta eller fuktiga partier i terrängen identifieras och därmed förenkla placering av exempelvis basvägar eller naturhänsyn. LÄS MER

 2. 2. Invasiva arter i Sverige vid ett förändrat klimat : en fallstudie med Acer pseudoplatanus L. och Dothistroma needle blight

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Marie Löfgren; Louise Åkerstedt; [2015]
  Nyckelord :främmande arter; klimat; medeltemperatur; medelnederbörd; utbredningsområde;

  Sammanfattning : Vårt klimat är under förändring, vilket leder till förändringar i den svenska skogen. Denna studie behandlar två invasiva arters potentiella utbredning i Sverige år 2098 med kommande klimatförändringar. Studien berör skadesvampen Dothistroma needle blight och trädet sykomorlönn, Acer pseudoplatanus. LÄS MER