Sökning: "Louise Öberg Axelson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Öberg Axelson.

 1. 1. Miljödifferentierad fastighetsskatt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Therese Wallström; Louise Öberg Axelson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En alternativ investering - fallstudie om olja

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Faye Flensburg; Louise Öberg Axelson; [2013]
  Nyckelord :Oil; direct investments; Olja; direktinvesteringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olja är en av världens viktigaste råvaror. Oljan är en viktig flytande energiform där det under nästan 100 år byggts en världsomspännande väl fungerande struktur för dess distribution. LÄS MER