Sökning: "Louise Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Louise Björk.

 1. 1. DESIGNA KULTURARVET Metodutveckling för förbättrad kommunikation mellan yrkesgrupper i kulturarvsfrågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Louise Björk; [2018-10-17]
  Nyckelord :Kulturarvsdesign; Tham; abakus; Falkenbergs stadshus;

  Sammanfattning : In the process of sustainable development the built heritage could be an asset. Although if it is not used it israrely cared for, and therefor not considered as such. Eleonora Lupo, ass. professor at Politecnico di Milanoclaims that the cultural heritage can be enhanced and activated by the process of designing a new content ofit. LÄS MER

 2. 2. Ska företaget belöna för att belönas? : – en kvalitativ studie om försäljningsbudgetens påverkan på säljpersonalens prestationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Viktoria Johansson; Louise Björk; Linnea Vahlkvist; [2016]
  Nyckelord :sales budget; incentives; reward; monetary incentives; reward system; försäljningsbudget; incitament; belöning; monetära incitament; belöningssystem;

  Sammanfattning : Frågeställning: Påverkas säljpersonalens prestation om de:är välinformerade om samt delaktiga i försäljningsbudgeten?har möjlighet att få belöningar vid uppnådd försäljningsbudget?har möjlighet att få belöningar i monetära former vid uppnådd försäljningsbudget? Syfte: Denna studie syftar till att utvärdera hur vetskapen om och delaktigheten i en försäljningsbudget samt belöning vid uppnådd försäljningsbudget påverkar säljpersonalens prestation. Metod: Studien är av en kvalitativ art och en komparativ design har använts. LÄS MER

 3. 3. Självpresentation Online : En kvalitativ studie om högskolestudenters självpresentation på Facebook och Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Louise Magnusson; Frida Björk; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Can you Lean on it? : En fallstudie om hur Lean uppföljts inom Statoil.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Stephanie Björk; Louise Lindgren; [2015]
  Nyckelord :Lean; Lean production; Lean-leadership; Lean; Lean produktion; Lean-ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag handlar mycket om effektivitet inom många organisationer. Det verktyg vi valt att titta närmare på är Lean, som behandlar effektivitet inom organisationer.Syfte: Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring Lean- konceptet på Statoil. LÄS MER

 5. 5. Konduktiv laddning av elfordon

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Jonatan Björk; David Eriksson; Gustav Forsberg; Louise Kempe; Tom Nilsson; Olle Nordqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER