Sökning: "Louise Blomqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Louise Blomqvist.

 1. 1. ”Jag är allt ifrån en hantverkare till säljare” : En kvalitativ studie om det osynliga kontraktets betydelse för arbetstagare och arbetsgivare inom handelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Örtenmark Nilsson; Louise Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :Osynligt kontrakt; Anställningskontrakt; Handelsbranschen; Kommunikation; Förväntningar; Arbetsgivare; Arbetstagare; Relationer; Löften; Kontraktsbrott;

  Sammanfattning : Något som anglosaxisk forskning har uppmärksammat i mycket större utsträckning än svensk forskning, är så kallade osynliga kontrakt. I Sverige har man stor tillit till sina arbetstagare och många inom handelsbranschen är anslutna till handelsavtalet, vilket skapar ett skyddsnät för både arbetstagare och arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. The effect of M&A activityon R&D intensity : A quantitative study on the Swedish biotechnological industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ManagementKTH/Nationalekonomi; KTH/Nationalekonomi

  Författare :Louise Blomqvist; Ellinor Ahlfvengren; [2017]
  Nyckelord :M A; Merger; Acquisition; R D; Innovation; Biotechnology; R D intensity;

  Sammanfattning : This is a quantitative thesis of the Swedish biotech industry, that intends to study what effect M&A activity has on firms R&D intensity. It is an important question as the market demand is changing rapidly and puts high pressure on companies to constantly deliver new innovations. LÄS MER

 3. 3. The effect of M&A activity on firms R&D intensity - A quantitative study on the Swedish biotechnological industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ELLINOR AHLFVENGREN; Louise Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Consumer Attitudes Towards Online Grocery Shopping : A Research Conducted on Swedish Consumers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Blomqvist; Louise Nyman; Frida Lennartsson; [2015]
  Nyckelord :Consumer Behaviour; Attitude; Theory of Planned Behaviour; E-commerce; Intention; Online Grocery Shopping;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this research is to investigate if positive attitudes influence the intentions to purchase groceries online. In order fulfil the purpose and test the relationship between attitudes and intentions, the Theory of Planned Behaviour is used as the underlying theoretical model. LÄS MER

 5. 5. Blivande mödrars kunskap om förlossningsinterventioners för- och nackdelar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christel Johansson; Louise Blomqvist; [2012]
  Nyckelord :Barnmorska; intervention; empowerment; kunskap; föräldrautbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: forskning visar att kvinnor önskar mer information om interventioner under förlossning samt önskar en ökad delaktighet i beslut som tas inom förlossningsvården. Syftet: med studien var att undersöka blivande mödrars kunskaper om positiva och negativa effekter av interventioner som frekvent används inom förlossningsvården samt att undersöka om kunskapen påverkas av mödrarnas utbildningsnivå, paritet eller genomgången föräldrautbildning. LÄS MER