Sökning: "Louise Cederblad Staglianó"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Cederblad Staglianó.

  1. 1. Unilateral axelsmärta hos crossfit-atleter : Samband mellan rörlighet, isokinetisk styrka och smärta

    Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Louise Cederblad Staglianó; [2018]
    Nyckelord :axelsmärta; crossfit; rörlighet; styrka;

    Sammanfattning : Inledning: Studier visar att den vanligaste skadelokalisationen hos crossfit-atleter är axelleden. Crossfit utövas av över 1 miljon registrerade idrottare, men då det är en relativt ny idrott finns väldigt få studier på ämnet, och ännu ingen undersökande studie gällande crossfit och axelsmärta. LÄS MER