Sökning: "Louise Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Louise Dahlberg.

 1. 1. Omringad av vatten vid barnafödande

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Ertzgaard; Elin Ekberg Bergman; Louise Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenförlossning; kvinnors upplevelse; stöd; barnmorskor; kvinnocentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenförlossning innebär att kvinnan föder sitt barn helt under vattenytan. Bristande bevis gällande vattenfödslar bidrog till en avrådan att föda i vatten. År 2014 började vattenförlossning implementeras igen i Sverige efter en stor efterfrågan från kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Aktiemarknadens reaktion vid VD-avgång för företag med koncentrerad ägarstruktur : En eventstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Dahlberg; Louise Görling; [2024]
  Nyckelord :VD-avgång; marknadsreaktion; ägarstruktur; agentteori; eventstudie; effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka aktiemarknadens reaktion på tillkännagivande av VD-avgång för börsnoterade företag på Stockholmsbörsen, samt analyserar hur graden av ägarstruktur påverkar denna marknadsreaktion. Forskningsmetoden genomförs genom en eventstudie som baseras på ett urval av 181 tillkännagivanden av VD-avgångar, vilka sträcker sig över perioden 2013 till 2022. LÄS MER

 3. 3. Access to information in a recurring crisis : Cambodian university students’ information  behaviour during floods

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :information behaviour; information access; sustainable development; crisis informatics; Cambodia; students; floods;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide knowledge about Cambodian students’ information access and how their information behaviour is affected by floods. The research material consisted of 15 semi- structured interviews of university students in Cambodia. LÄS MER

 4. 4. Skillnaden mellan fysiska och virtuella företagsmöten : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Dahlberg Hermansson; Louise Lundin; [2021]
  Nyckelord :Sensemaking; meetings; virtual meetings; digitalization; Sensemaking; möten; virtuella möten; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: det organisationer har gemensamt är att människor sätts systematiskt sammanför att gemensamt lösa en uppgift. Möten är en av de vanligaste händelserna i organisationen och är ständigt återkommande. Idag behöver inte möten vara platsbundet till ett fysiskt rum utan kan genomföras genom digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i relation till bröstcancer : en litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Vicki Falk Deichmann; Louise Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; descriptive; experience; sexuality*; women*;

  Sammanfattning : Background: Sexuality is an important part of people's health and well-being. The treatment of breast cancer can cause extensive side effects that have a detrimental effect on the women's self-image and body image. Menopausal side effects such as dry mucous membranes and impaired sexual health affect women's well-being and attractiveness. LÄS MER