Sökning: "Louise Edlund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Louise Edlund.

 1. 1. Automatisk generering av nyckeltal från Vattenkraftsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marie-Louise Edlund; [2020]
  Nyckelord :nyckeltal; underhåll;

  Sammanfattning : Ett strategiskt proaktivt arbete med fokus på teknisk status kan öka tillförlitligheten och säkerheten i vattenkraftsparken. Nyckeltal är ett verktyg för att beskriva aggregatens tillstånd och effekten av underhållsarbete, ett annat viktigt underlag för utveckling och underhållsbeslut är larmsta-tistik som bidrar med kunskap om den egna anläggningen. LÄS MER

 2. 2. Polariseringen kring orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld : En kvalitativ diskursanalys om hur sju svenska forskningsverk beskriver orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Louise Edlund; Maria Saliba; [2019]
  Nyckelord :Honor-related violence; polarized debate; intersectionality; culture; social work and explanations of cause; Hedersrelaterat våld; polariserad debatt; intersektionalitet; kultur; socialt arbete och orsaksförklaringar;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work is to investigate how research on honor-related violence is structured and how this can potentially affect social work. The scientific problem we see is about the fact that the polarized debate regarding honor-related violence is a growing problem, not only in Sweden, but also in other Nordic countries. LÄS MER

 3. 3. From generation me to generation we es of using car sharing services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Edlund; Husnia Kabiri; Karin Lindblad; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Person- och miljöfaktorers inverkan på utövandet av parasport : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Edlund; Alexandra Widlund; [2018]
  Nyckelord :Parasport; barriers and facilitators; person; environment; occupational therapy; Parasport; miljö; person; arbetsterapi; stödjande och hindrande faktorer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva hur person - och miljöfaktorer stödjer eller hindrar utövandet av parasport. Metod: Litteraturöversikt valdes som design. Datainsamlingen skedde genom en litteratursökning med relevanta sökord i databaserna PubMed, CINAHL och SportDiscus. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitetens paradox : En kvalitativ undersökning av flexibla arbetsformer i konsultbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Bergström; Emma Edlund; [2017]
  Nyckelord :Flexibla arbetsformer; Flexibilitet genom förtroende; Konsultbranschen; Konsulter; Chefer;

  Sammanfattning : En stor del av tidigare forskning visar att flexibla arbetsformer medför positiva konsekvenser för organisationer medan de missgynnar anställda. Vidare visar tidigare studier att konsultföretag generellt präglas av flexibelt arbete, samtidigt som de är beroende av de anställdas kompetens och prestation, vilket tyder på en motsättning inom tidigare forskning. LÄS MER