Sökning: "Louise Erika"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Louise Erika.

 1. 1. Why Pay When You Can Get It For Free? A quantitative study of the competition on the web-based music market in Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Fredriksson; Louise Klintner; Evelina Wennerberg; [2014]
  Nyckelord :Strategic Management; Web-based music services; Buyer switching costs; Sampling; Willingness to pay; Versioning; Bundling; Consumer surplus; Network effects; Business and Economics;

  Sammanfattning : SVENSK SAMMANFATTNING Titel: Why Pay When You Can Get It For Free? A quantitative study of the web-based music industry Seminariedatum: 4 juni 2014 Kurs: FEKH19 Kandidatkurs i Strategic Management, 15 Hp Författare: Erika Fredriksson, Louise Klintner, Evelina Wennerberg Handledare: Christine Blomquist Nyckelord: Web-based music services, Buyer switching costs, Sampling, Willingness to pay, Versioning, Bundling, Consumer surplus, Network effects Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka konkurrensen på den webbaserade musikmarknaden i Sverige. Metod: Undersökningen består av en kvantitativ studie baserad på empirisk data som vi samlat in via enkäter online. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och effektivisering av ljuddämparflöde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Louise Berglund; Erika Blomstrand; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2013 a new emission standard for heavy trucks was introduced and hence a number of new parts was brought in to Scania CV AB. This created a need for modifications in the silencers flow. The flow is highly complex involving several suppliers, call off methods and different models of silencers. LÄS MER

 3. 3. Motivationsarbete bland hemlösa män : en studie om personalens perspektiv på motivation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Louise Örtegren; Erika Gabor; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnets introduktion till förskolan : - ur lärar- och vårdnadshavarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erika Bergqvist; Marie-Louise Thorild Atsaidis; [2011]
  Nyckelord :Förskola; introduktion; samverkan; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur små barns introduktion till förskolan kan genomföras av lärare, samt undersöka hur vårdnadshavare uppfattar det egna barnets introduktion. Studien bygger på intervjuer med fem lärare/förskollärare som arbetar inom förskolan samt en enkätundersökning med sexton vårdnadshavare. LÄS MER

 5. 5. Chefers upplevelser i uppsägningsprocessen – en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Louise Poltoft; Erika Taube; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser av att utföra uppsägningar i samband med arbetsbrist samt undersöka om chefer erhållit någon form av stöd i uppsägningsprocessen. Deltagare i studien var chefer (n=6) med erfarenhet av uppsägningsprocessen. LÄS MER