Sökning: "Louise Ersbring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Ersbring.

 1. 1. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Ersbring; [2021]
  Nyckelord :kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. LÄS MER

 2. 2. Kronisk kopparförgiftning hos får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Louise Ersbring; [2018]
  Nyckelord :koppar; förgiftning; överskott; får;

  Sammanfattning : Får är särskilt känsliga för kronisk kopparförgiftning, jämfört med andra djur. De kan också drabbas av akut kopparförgiftning, men det är en ovanlig företeelse. LÄS MER