Sökning: "Louise Fall"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden Louise Fall.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. Tid för arbete, tid för privatliv och tiden där emellan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ann-Louise Bjurström; Erica Byström; [2022]
  Nyckelord :work life balance; covid-19; distansarbete hemarbete; gränslöst arbete; första andra och tredje skiftet; livspussel; strategier;

  Sammanfattning : På grund av pandemin har individer i allt större utsträckning arbetat från det egna hemmet. Detta har resulterat i att förutsättningarna gällande hur arbete ser ut har förändrats och gränserna mellan arbetsliv och privatliv har blivit allt otydligare. LÄS MER

 3. 3. Plikten framför allt : En idékritik av svenska värnpliktens legitimitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Louise Storm; [2022]
  Nyckelord :Sweden; military conscription; civic duty; Hobbes; social contract; justice; democracy; legitimacy; Sverige; värnplikt; medborgerlig skyldighet; Hobbes; samhällskontrakt; rättvisa; demokrati; legitimitet;

  Sammanfattning : Det finns en allmänt vedertagen uppfattning om att medborgare bör vara trogna sitt land och att i krissituation skydda det samhälle som annars möjliggör för dennes fria liv. Det finns också en uppfattning som menar på att statens tvingande makt är alltför extensiv och att värnplikt inskränker mänskliga fri- och rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Toppjurist, odjur, läkarstudent eller ansvarslös : En kritisk diskursanalys om konstruerandet av kvinnliga våldtäktsoffer och manliga våldtäktsförövare i Aftonbladet, innan och efter MeToo-rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Louise Aldrin; Amanda Liljekvist; [2022]
  Nyckelord :Rape; rape victim; perpetrator; #MeToo; critical discourse analysis; qualitative analysis; Våldtäkt; våldtäktsoffer; förövare; #MeToo; kritisk diskursanalys; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : The MeToo movement has played a huge role in the society and the issue around gender equality around the world. 2017 the movement spread in USA due to women in the movie- and entertainment business speaking up about sexual harassements made by the Hollywood producer Harvey Weinstein. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationen mellan ishockeyklubbar och supportrar under Covid-19 : SHL-klubbars arbete med att upprätthålla lojalitet och engagemang hos supportrar genom sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Elin Larsson; Louise Persson; [2022]
  Nyckelord :Supporterengagemang; Sport; Lojalitet; Sociala medier; Covid-19; Marknadskommunikation; Sportmarknadsföring; Supporterbeteende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka relationen mellan SHL-klubbar och deras supportrar under Covid-19-pandemin, med särskilt fokus på kommunikation i sociala medier. Metod: Detta examensarbete är både en explorativ och deskriptiv studie med en deduktiv ansats. LÄS MER