Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Sjuksköterskans möte med patienter som tillskriver sig islam

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Louise Gärdlund; Mimmi Kjellberg; [2011-02-10]
    Nyckelord :Muslim patients; cultural competence; communication; patient experience and Islam;

    Sammanfattning : Introduktion: Inom vården möts människor med olika kulturella och religiösatillhörigheter. Denna litteraturstudie har som mål att vara ett hjälpmedel till attmöta patienter som tillskriver sig islam. Studien beskriver kortfattat vad somkännetecknar islam som religion och att islam kan praktiseras på olika sätt. LÄS MER