Sökning: "Louise Gjelstad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Gjelstad.

 1. 1. Implementering av digitala vårdmöten : En studie av offentlig respektive privat verksamhet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Gjelstad; [2020]
  Nyckelord :Digital healthcare; Digitalization; Implementation; Organizational change; Primary healthcare; Digital sjukvård; Digitalisering; Implementering; Organisationsförändring; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändringsarbete är något de flesta företag behöver arbeta med för att kunna anpassa sig till en föränderlig omvärld och fortsatt vara konkurrenskraftiga på marknaden. Den ständiga utvecklingen i samhället har även medfört att företag behöver vidta informationsteknologiska förändringar vilket i sin tur även inbegriper ett arbete med digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Konsten att styra en organisation : Målstyrning inom kreativa näringar med relaterat diversifierad verksamhetsstruktur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maria Carlsson; Louise Gjelstad; Emma Martinsson; [2016]
  Nyckelord :Performance management; creative industries; cultural industry; formal control; informal control; budgeting; key performance indicators; culture; storytelling; tone at the top; related diversification; mechanistic management; organic management;

  Sammanfattning : Bakgrund och forskningsfråga: Målstyrning är ett viktigt hjälpmedel för företag i deras strävan efter att följa sina strategier. Målstyrning kan ske genom användning av formella eller informella styrmedel, och ska anpassas efter varje enskilt företag. LÄS MER