Sökning: "Louise Haraldsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Haraldsson.

 1. 1. Ekoturism i Filippinerna : En studie om turisters kunskap om begreppet ekoturism på Palawan, Filippinerna 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Haraldsson Haraldsson; Emma Borg; [2017]
  Nyckelord :Ekoturism; Hållbar turism; The Tourist Gaze;

  Sammanfattning : Ekoturism är ett användbart begrepp dock inte särskilt väldefinierat. Det finns många olika förklaringar om begreppet, från preciserat till koncist. LÄS MER

 2. 2. Varför granskar ni mig? : En kvalitativ studie om användningen av Facebook i rekryteringprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Frida Johansson; Louise Haraldsson; [2014]
  Nyckelord :Privat; offentligt; Facebook; sociala nätverk; internet; digitalt samhälle; motiv; behov och uses and gratifications theory.;

  Sammanfattning : This study focuses on the motives that recruiters can or may have within companies, organizations and authorities of using Facebook as a complement in the investigation of potential work-candidates. The study also explores the consequences that could occur regarding the boundaries of private and public spheres when recruiters are researching Facebook-pages of potential work-candidates. LÄS MER