Sökning: "Louise Houmöller Ekblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Houmöller Ekblom.

  1. 1. Ledarskap steg för steg : En studie om ledarskap i olika faser av organisationsförändring

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Elin Ericsson; Louise Houmöller Ekblom; [2013]
    Nyckelord :Ledarskap; organisationsförändring;

    Sammanfattning : Lean Production är ett koncept som finns, i mer eller mindre utsträckning, i många företag idag. Konceptet bygger på ett antal principer bestående bland annat av standardiserade arbetsprocesser som syftar till att minska allt slöseri som inte tillför något värde för kunden. LÄS MER