Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Bevara rätten till autonomi, integritet och värdighet : Etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med demenssjukdom

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Louise Huttunen Rotevatn; Helen Wallgren; [2019]
    Nyckelord :Challenges; dementia; ethic; nursing; Demens; etik; omvårdnad; utmaning;

    Sammanfattning : Drygt 50 miljoner personer världen över lider idag av demenssjukdom. En siffra som förväntas tredubblats vid år 2050. Demenssjukdomar beskrivs som kroniska och degenerativa och har påverkan på personens minne, beteende samt förmågan att utföra dagliga sysslor. LÄS MER