Sökning: "Louise Kjellin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Kjellin.

 1. 1. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 2. 2. Konsten att se helheten-En jämförande studie av Enterprise Risk Management i banker och försäkringsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Kjellin; Alexander Ivarsson; Jessica Nordahl; Louise Pahv; [2015]
  Nyckelord :Enterprise Risk Management. COSO.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER