Sökning: "Louise Krantz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Louise Krantz.

 1. 1. Taluppfattning utifrån ett lärarperspektiv : En studie om lärares syn och arbetssätt i förskoleklass och årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Louise Krantz; [2020]
  Nyckelord :matematik; matematikundervisning; räknestrategier; taluppfattning; yngre barn;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare ser på taluppfattning i förskoleklass och årskurs 1 och hur de väljer att arbeta för att utveckla den hos eleverna. För detta ändamål valdes sju lärare som arbetar inom förskoleklass, årskurs 1 – 3 och som speciallärare ut för kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Barns behov av information när en förälder med allvarlig fysisk sjukdom blir patient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie-Louise Krantz; Nathalie Wennerholm; [2020]
  Nyckelord :barn; anhörig; information; bemötande; fysisk sjukdom; familj; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Inom sjukvården idag finns det många barn som är anhöriga till föräldrar med en allvarlig fysisk sjukdom. På grund utav en tidspressad sjukvård glöms ofta barnen bort. Att ge barnen det bemötande och den information som de behöver prioriteras inte av sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Lyckliga grisar och stackars svin - En kvalitativ textanalys av rapportering av Grisskandalen 2009 i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Persson; Wiveka Louise Margaretha Krantz; [2010]
  Nyckelord :nyhetsvärdering; källor; objektivitet; källkritik; mediebevakning; medielogi; dagstidningar; Djurrättsalliansen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien är ett examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå vid enheten för Medie – och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Materialet består av ett strategiskt urval av 17 tidningsartiklar ur svensk morgon- och kvällspress under perioden 24 november till 6 december 2009. LÄS MER