Sökning: "Louise Lång"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Louise Lång.

 1. 1. Näringsriktiga mellanmål och tätare viktkontroller minskade ofrivilligviktnedgång : En kvalitativ studie om ett förbättringsarbete på ett äldreboende

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Louise Törnquist; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Förbättringskunskap; Kvalitetsförbättring; Nutrition; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns omfattande belägg om nutritionens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. För äldre patienter som bor på äldreboenden förekommer undernäring och ofrivillig viktnedgång vilket kan leda till ökade komplikationer såsom fall, trycksår och dödlighet.Syfte: Syftet i denna uppsats består av två delar. LÄS MER

 2. 2. Astrid Lindgren och hennes flickor : En kvalitativ analys av flickkaraktärer i Astrid Lindgrens fiktiva värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie-Louise Englund; [2018]
  Nyckelord :Children s literature; Astrid Lindgren; girls; analysis; gender perspective; Barnlitteratur; Astrid Lindgren; flickor; analys; genusperspektiv;

  Sammanfattning : If we look at the world around us with a critical glance from a gender perspective we often notice that there are expectations of children because of norms, not least for the girls. This is widely used also in fiction and this shaped my wish that with this study examining girls in fictional roles. LÄS MER

 3. 3. Skulle en finansiell förändring påverka bolånetagare i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Louise Österberg; [2018]
  Nyckelord :Herd Behavior; Financial Literacy; Asymmetric information; Räntehöjning; Fall i bostadspriserna; Bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Finansmarknaden har visat sig ha stor effekt på länders ekonomier. I den globaliserade värld vi idag lever i innebär det att en kris i ett land kan sprida sig till resten av världen. Detta var vad som hände under finanskrisen 2008–2009. Då uppstod en kris i USA med grund i ett flertal faktorer. LÄS MER

 4. 4. Ljud, oljud & tektonik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Louise Mattsson; [2017]
  Nyckelord :ljud; oljud; buller; fasad; Helmholtz resonans; sound; noise; Helmholtz resonance; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I takt med urbaniseringen och teknikens utveckling har ljudvolymen i våra städer ökat och idag utsätts omkring 2 miljoner svenskar för buller i sina hem. Trots att forskning har visat att långvarig exponering för buller är hälsofarligt har buller fortfarande inte någon större prioritet i planering av bostäder. LÄS MER

 5. 5. Förtroendet för kommunal revision : En fallstudie med utgångspunkt i profession och oberoende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Thornblad; Linda Lundmark; [2017]
  Nyckelord :Kommunal reviion; förtroende; profession; oberoende;

  Sammanfattning : Problematisering  Systemet med kommunal revision är unikt för Sverige. Trots den långa traditionen har kommunal revision under lång tid ifrågasatts. Debatten grundas i att revisionen inte anses tillräckligt professionell och oberoende.  Syfte  Studiens syfte är att bidra med fördjupad förståelse om förtroendet för kommunal revision. LÄS MER