Sökning: "Louise Landin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Louise Landin.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Den postoperativa vårdens kvalitéer med avseende på hund på fem djursjukhus och veterinärkliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Louise Landin; [2012]
  Nyckelord :postoperativ djuromvårdnad; värmebehandling; nutrition; övervakning; djursjukskötare; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Background Anesthesia-related deaths are common in dogs, especially in the postoperative period, in compare to humans. This study aims to describe and elucidate the qualities of the postoperative care for dogs in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Barn som anhöriga i vården : Sjuksköterskans stöd till barn vars förälder är döende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emelie Lantz; Henrietta Landin; Louise Davidsson; [2011]
  Nyckelord :children; dying; nurse; parents; relative; support; anhörig; barn; döende; förälder; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Döende patienter som vårdas på sjukhus har ibland minderåriga barn. Dessa barn är i stort behov av stöd vilket sjuksköterskan har som uppgift att tillgodose. I nuläget brister detta då många sjuksköterskor saknar kunskaper inom området. LÄS MER