Sökning: "Louise Liljeqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Louise Liljeqvist.

 1. 1. “När blir det ett socialt problem som kräver en insats?” : Kvalitativ studie om vuxenhandläggares syn på sex mot ersättning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karin Liljeqvist; Louise Sjöbom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Synen på äldre patienters sexualitet: Sjuksköterskans attityd och förhållningssätt till den äldre patientens sexualitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stephanie Argiropoulos; Louise Liljeqvist; [2015-05-11]
  Nyckelord :Attityd; Förhållningssätt; Geriatrik; Hälsa; Litteraturstudie; Omvårdnad; Sexualitet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Sjuksköterskor kan stödja patienter, förbättra deras välbefinnande och öka livskvaliteten genom att agera professionellt i sitt omvårdnadsarbete. Äldre patienters sexualitet är inget som talas om i vardagen inom vård- och omsorgsarbetet vilket kan bero på föråldrade övertygelser att äldre människor inte har ett sexuellt behov. LÄS MER

 3. 3. Mångfaldens enfald - En diskursanalys med utgångspunkt i city branding av mångfaldsbegreppet i Malmö stads kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linda Hansson; Louise Liljeqvist; [2015]
  Nyckelord :discourse analysis; diversity; diskursanalys; Malmö; mångfald; city branding; Social Sciences;

  Sammanfattning : City branding consists of the complicated task to communicate an entire city as one single brand. The city brand must satisfy the inhabitants’need to feel a sense of belonging without risking excluding outsiders. LÄS MER