Sökning: "Louise Linden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Louise Linden.

 1. 1. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 2. 2. Den bilfria staden - Strategier för hållbar mobilitet i Oslo och Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Lindén; Linda Svensson; [2017-06-16]
  Nyckelord :hållbar; mobilitet; städer; bilfri zon; Oslo; Göteborg; parkering; förtätning; mobility management;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hållbar mobilitet i städer, i synnerhet bilfria zoner. Vår referenspunkt under arbetet har varit Oslo, då Oslo redan har färdiga planer på att införa bilfria zoner i sin innerstad. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att vara närstående till en person som drabbats av cancer. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad; Högskolan Kristianstad

  Författare :Minjie Xu; Louise Lindén; [2017]
  Nyckelord :Litteraturstudie; cancer; närstående; upplevelse; familj; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik visar att var tredje person i Sverige under sin livstid kommer att drabbas av cancer och att antalet cancerfall har ökat under de senast decennierna. Majoriteten av de som får en cancerdiagnos har närstående som sitt närmaste stöd. LÄS MER

 4. 4. Ideal och hälsa i sociala media : En diskursanalys av Instagram och Tumblr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Lindén; Louise Widbäck; [2014]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; sociala media; diskurser; vidgat textbegrepp; kroppsideal; genusperspektiv;

  Sammanfattning : I denna undersökning behandlas kroppsideal på sociala medier med utgångspunkt från skolämnet Idrott och hälsa. Detta sker genom en diskursanalys på kroppsbilder för att se mönster i hur en hälsosam kropp framställs. LÄS MER

 5. 5. Idrott och hälsa i motioner : – En diskursanalys av riksdagsmotioner år 2010-2013

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Lindén; Louise Widbäck; [2013]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motioner; diskurser; fysiologiskt perspektiv; samhällsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna undersökning behandlar skolämnet Idrott och hälsa i motioner genom en diskursanalys, för att undersöka mönster i hur politiker skriver om och behandlar skolämnet. Syftet är att undersöka vilka diskurser i skolämnet Idrott och hälsa som konstitueras i motioner från Sveriges riksdag. LÄS MER