Sökning: "Louise Ljungqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Ljungqvist.

 1. 1. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 2. 2. Möt mig som en människa : Upplevelser av att leva med självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Ljungqvist; Caroline Mattsson Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Anxiety; Approach; Mental illnes; Self-harm behaviour; Stigmatization; Bemötande; Psykisk ohälsa; Självskadebeteende; Stigmatisering; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende grundar sig ofta i att en människa mår psykiskt dåligt och genom att skada sig själva vill de dämpa den ångest som detta medför. En stigmatisering i såväl samhället som inom vården finns och att möta dessa människor upplevs som skrämmande. LÄS MER