Sökning: "Louise Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Louise Lundqvist.

 1. 1. Framtidens biomarkörer : En prioritering av proteinerna i det humana plasmaproteomet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Antonsson; William Eulau; Louise Fitkin; Jennifer Johansson; Fredrik Levin; Sara Lundqvist; Elin Palm; [2019]
  Nyckelord :Biomarkör; plasmaproteom;

  Sammanfattning : In this report, we rank possible protein biomarkers based on different criteria for use in Olink Proteomics’ protein panels. We started off with a list compiled through the Human Plasma Proteome Project (HPPP) and have in different ways used this to obtain the final results. LÄS MER

 2. 2. ”Ser jag någonting i registren, då stoppar jag” : En kvalitativ intervjustudie om svenska polisens arbete med fordonsstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Louise Lundqvist; Tove Svedjewik; [2019]
  Nyckelord :police; traffic stops; premises; decision making; polis; fordonsstopp; premisser; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter svenska poliser har av arbetet med fordonsstopp och vilka premisser de utgår från vid beslut om att kontrollera fordon i trafiken. Genom semistrukturerade intervjuer med fem poliser, framkom att de överlag hade svårt att besvara frågan gällande vilka erfarenheter de har av arbetet med fordonsstopp. LÄS MER

 3. 3. Fängslad av förändring - En fallstudie om anställdas förändringsattityd under en radikal omorganisation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Josefine Holmberg; Louise Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Reorganization; Readiness for change; Resistance towards change; Vinitsky and Kling; Police;

  Sammanfattning : Along with globalization, organizational change is becoming increasingly frequent. These initiatives are time consuming and costs tremendous amounts of money. Given that 80 percent of these efforts fail; it is of vital importance to gain a deeper understanding of how failure can be prevented. LÄS MER

 4. 4. När mörkret tar över : Unga vuxnas upplevelse av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shabnam Jastan-vash; Louise Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :depression; psykisk ohälsa; ungdom; upplevelser; behandling; bemötande; närstående;

  Sammanfattning : Depression tillhör en av våra folksjukdomar och är ett växande problem bland unga vuxna. Upptäckten av depression hos den unga kan vara problematisk då ett växlande stämningsläge och ett svårhanterligt känsloliv många gånger tillhör de unga vuxnas naturliga utveckling. LÄS MER

 5. 5. Att leva med trycksår

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Renate Kauppinen; Louise Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :Självbild; Smärta; Trycksår; Upplevelse;

  Sammanfattning : BakgrundTrycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad som orsakas av tryck eller tryck i kombination av skjuv. Den vanligaste lokalisationen för trycksår är över benutskott där huden är tunn. Trycksår delas in i fyra kategorier beroende på dess omfattning. LÄS MER