Sökning: "Louise Mattson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Mattson.

 1. 1. Existentiella frågor hos personer som erhåller palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katja Jönsson; Louise Mattson; [2019]
  Nyckelord :Existentiella frågor; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Jönsson, K & Mattsson, L. Personers upplevelser av existentiella frågor i palliativ vård. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15-högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation av omvårdnaden inom äldreomsorgen : användningen av dokumentationsprogrammet Pro Capita

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Louise Geigant; Peter Mattson; [2003]
  Nyckelord :Pro Capita; Scenarier; Elektroniska patientjournaler; Datoriserade patientjournaler; Sjukjournaler; Dokumentation; Omvårdnadsdokumentation; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER