Sökning: "Louise Melander"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Louise Melander.

 1. 1. Co-living Real Estate in Sweden: A new investment opportunity

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :My Almgren; Louise Melander; [2020]
  Nyckelord :Co-living; Real Estate Investments; Rental Housing; Flexibility; Sustainability; Co-living; Fastighetsinvesteringar; Hyresbostäder; Flexibilitet; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Co-living is a new modern tenure form that has emerged due to the current critical state of the Swedish residential housing market in larger cities, such as Stockholm. Moreover, the climate crisis has called for more sustainable solutions. The concept of sharing space is aligned with this ambition and is perceived as a sustainable way of living. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i skolan : En kvalitativ studie om klasslärares och speciallärares användning av högläsning som metod i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Nilsson; Marie-Louise Melander; [2020]
  Nyckelord :Anpassning; läsa högt; läsförståelse; högläsningsmetoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Research on reading aloud in classroom has shown benefits for children. The aim of our study was to investigate howteachers and special needs teachers in primary grades use, vary and adjust read-alouds in their teaching and their viewson the contribution read-alouds bring to children's literacy development. LÄS MER

 3. 3. Creative Program vid Thoren Innovation School : en kvalitativ innehållsanalys av en privat gymnasieskolas marknadsföring av ett alternativt utbildningskoncept

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Hägg; Caroline Helleday Melander; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; kreativitet; semiotik; gymnasieskolor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Creative Program vid Thoren Innovation School är skriven av Louise Hägg och Caroline Helleday Melander, i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Medie- och Kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet. Uppsatsen presenterar en kvalitativ innehållsanalys av Thoren Innovation Schools (TIS) hemsida för specialiseringen Creative Program, med ambitionen att bidra med kunskap om hur utbildningars marknadsföring har anpassats till arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensen för de svenska storbankerna : på betaltjänstmarknaden efterimplementeringen av PSD2

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hanna Andersson; Louise Melander; [2018]
  Nyckelord :PSD2; fintech; New-Institutional theory; Operational Strategies; Payment service; Competition; PSD2; fintech; Nyinstitutionell teori; Operationella strategier; betaltjänster; konkurrens;

  Sammanfattning : Titel: Konkurrensen för de svenska storbankerna på betaltjänstmarknaden efterimplementeringen av PSD2. Bakgrund: Utvecklingen inom betaltjänster har under de senaste åren gått fort fram. Enligt Europeiska Kommissionen har utvecklingen krävt en mer uppdaterad lagstiftning. Betaltjänstdirektivet implementerades i Svensk Lag i maj 2018. LÄS MER

 5. 5. Numerical approaches to solving the time-dependent Schrödinger equation with different potentials

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Lina Viklund; Louise Augustsson; Jonas Melander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project is an immersive study in numerical methods, focusing on quantum molecular dynamics and methods for solving the time-dependent Schrödinger equation. First the Schrödinger equation was solved with finite differences and a basic propagator in time, and it was then concluded that this method is far too slow and compuationally heavy for its use to be justified for this type of problem. LÄS MER