Sökning: "Louise Moberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Louise Moberg.

 1. 1. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Ett demokratiskt hållbart partnerskap? - En normativ studie av privatoffentliga partnerskap inom de globala hållbarhetsmålen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; [2019]
  Nyckelord :Agenda 2030; Ansvar; Deltagande; Dialog; Privatoffentliga Partnerskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall purpose of this essay is to evaluate Swedish implementation strategies for the Sustainable Development Goals by comparing it to a norm of a democratic process. Goal number 17 – A global partnership - calls for an expansion of Public-Private parnerships as the new key implementation strategy. LÄS MER

 3. 3. Vad hade ICA-Stig gjort? : En studie om matbutikers konkurrenskraft i mindre samhällen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Gustaf Juhlin; Louise Moberg; Veronica Snithén; [2016]
  Nyckelord :competitiveness; store choice; small communities; konkurrenskraft; butiksval; mindre samhällen;

  Sammanfattning : Studien visar att det finns ett flertal olika faktorer som ligger till grund för kundens butiksval samtidigt som det finns ett flertal attribut som påverkar en butiks konkurrenskraft. För att förstå hur en butik kan vara konkurrenskraftig innefattar därför att förstå vad en kund förväntar och värderar i en butik. LÄS MER

 4. 4. Scandinavian Raceway : En undersökning om en sportattraktions påverkan på ett samhälle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jessica Kesak; Louise Moberg; [2016]
  Nyckelord :Sportturism; sportattraktion; motorsport; samhällseffekter; autenticitet;

  Sammanfattning : Att ha förståelse för de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna turismutveckling kan ha på ett samhälle är viktigt för att kunna ta kloka beslut och undvika eventuella bakslag. Syftet med studien var att göra en samhällsanalys av de samhällseffekter en sportattraktion kan ge. LÄS MER

 5. 5. Barns matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattan i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Moberg; [2015]
  Nyckelord :förskola; IKT; matematik; matematiska aktiviteter; surfplattor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa barns matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattan i förskolan och vilka möjligheter till lärande som skapas. Frågeställningarna i studien fokuserar på vilka matematiska aktiviteter barnen deltar i vid användningen av surfplattan i förskolan, hur barnen deltar i matematiska aktiviteter, vilket lärande som möjliggörs och vilka didaktiska val förskolläraren gör för att uppmuntra barnen att delta i matematiska aktiviteter. LÄS MER