Sökning: "Louise Muhr"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Louise Muhr.

 1. 1. Tomosyntes och förkortad magnetisk resonanstomografi- framtidens teknik? : En litteraturstudie om alternativa metoder för bröstcancerscreening

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Muhr; Neda Hedary; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; screening; mammografi; brösttomosyntes; magnestisk resonanstomografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Acknowledging Knowledge Sharing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikkel Junker Kolstrup; [2010]
  Nyckelord :Tacit knowledge; Explicit knowledge; Knowledge sharing; Wind turbine industry; Rapid growth.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Acknowledging knowledge sharing - A Case Study of Knowledge Sharing in a Company in the Wind Turbine Manufacturing Industry.” Seminar date: 4th of June 2010 Course: BUSM Master thesis in Managing knowledge, people and change, 15 ECTS Author: Mikkel Kolstrup Supervisor: Sara Louise Muhr Key words: Tacit knowledge, Explicit knowledge, Knowledge sharing, Wind turbine industry, Rapid growth. LÄS MER

 3. 3. Identifying with fun and family in the time of changes and downsize

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elvar Olafsson; Ellert Örn Erlingsson; [2009]
  Nyckelord :Cultural family metaphor; Resistance; Cynicism; Organizational identity; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Identifying with fun and family in the time of changes and downsize. Seminar date: June 1st, 2009 Course: Masters thesis in Business Administration Programme for Managing People, Knowledge and Change, 15 University Credit Points (15 ECTS). LÄS MER