Sökning: "Louise Nederman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Nederman.

 1. 1. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER

 2. 2. Skvallertorget i Norrköping : en studie av fotgängarnas användning av torget och shared space betydelse för platsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2016]
  Nyckelord :fotgängare; gångfartsområde; shared space; Skvallertorget; trafiklösning;

  Sammanfattning : Skvallertorget i Norrköping gick från att vara en femvägskorsning till att vara shared space och är numera reglerat som gångfartsområde. Uppsatsens syfte är att förklara begreppen shared space och gångfartsområde samt att visa hur trafikregleringarna påverkat användningen av Skvallertorget. LÄS MER