Sökning: "Louise Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Louise Nilsson.

 1. 1. Magiska möten med naturen : en litteraturstudie om naturen som lärande miljö inom arbetet för ekologisk hållbar utveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Sandberg; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; naturmöte; utbildning för hållbar utveckling; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar positiva samband mellan naturmöten, djupare ekologiska kunskaper och miljöattityder. Elever tycker om utomhusundervisning, eftersom de får förstahandserfarenheter och relationen de bygger upp till naturen ändrar deras beteende gentemot den naturliga världen. LÄS MER

 2. 2. Svensklärares uppfattning om skolbibliotekets roll i elevernas utveckling av läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Nilsson; Andreas Särnby; [2020]
  Nyckelord :Läslust; skolbibliotek; skolbibliotekarie; läsmiljö; läsprocess och läsfrämjande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka uppfattningar bland svensklärare med skolbilioteksansvar om hur skolbiblioteket kan påverka elevernas läslust. Tidigare forskning visar att skolbiblioteket är en verksamhet som har goda effekter på elevernas läslust men att det alltför ofta inte används ändamålsenligt. LÄS MER

 3. 3. Ut och hoppa! : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus för yngre respektive äldre barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louise Johansson; Madeleine Nilsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; rörelseaktiviteter; utemiljö; didaktik; tematisk analys;

  Sammanfattning : Vårt stillasittande i samhället ökar och barns hälsa har försämrats de senaste åren. Media överöser samhället med information om rörelse och hälsa och vi är mer medvetna än någonsin om hur viktigt det är att röra på sig. Det föreligger ett samhällsproblem där barnfetma och andra hälsorelaterade sjukdomar ökar hos barn. LÄS MER

 4. 4. Hur kan lärare utnyttja elevers felsvar? : En fallstudie om hur en lärare kan framkalla och utnyttja elevers felsvar för att skapa rika matematiksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Louise Nilsson Rundlöf; [2020]
  Nyckelord :Pupils misconceptions; Interactive strategies; Rich mathematic interactions.; Elevers felsvar; Interaktiva strategier; Rika matematiksamtal.;

  Sammanfattning : Lärares sätt att förhålla sig till felsvar i matematiken är ett relativt outforskat område. I denna kvalitativa fallstudie var syftet att synliggöra hur en lärare kan använda sig av elevers felsvar för att skapa rika matematiksamtal i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Factors influencing readiness of adopting AI : A qualitative study of how the TOE framework applies to AI adoption in governmental authorities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Louise Stenberg; Svante Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Natural Language Processing; TOE-Framework; Adoption; Ethics; Governmental Authorities; Artificiell Intelligens; Språkmodeller; TOE-Ramverk; Adoption; Etik; Myndigheter;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is increasing in interest and it is creating value to many organizations world-wide. Due to the potential, governmental authorities in Sweden who work with large volumes of text documents are interested in natural language processing models, which is a sub field of AI and have started to incorporate it to their organizations. LÄS MER