Sökning: "Louise Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Louise Nilsson.

 1. 1. Welding methods for electrical connections in battery systems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Alec Chamberlain; Harald Larsson; Louise Nilsson; Daniel Vasquez; Samir Schouri; Elin Myrsell; Sally Walin; [2019]
  Nyckelord :Resistance spot welding; laser beam welding; ultrasonic welding; battery cell; electrical performance; weld quality; cost analysis; automation degree; production yield;

  Sammanfattning : The demand for high energy battery assemblies is growing in sectors such as transportation. Alongwith it is the need for reliable, efficient and cost-effective ways to electrically connect the batteries toensure their performance. Battery cells are most often put into modules or packs when produced forelectrically driven vehicles. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i biologiundervisningen : Lärarens didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; didaktiska val; biologi;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett politiskt och omdebatterat begrepp, vars definition anses vara otydlig och motsättande. Lärande och utbildning för hållbar utveckling återfinns i flera av skolans läroplaner och kursplaner. LÄS MER

 3. 3. A qualitative content analysis of social media influencers' credibility

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Louise Jurgell; Ida Davidsson; Isabelle Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Credibility; SMI;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to explore how concepts of credibility relate to each other in the context of SMIs. SMIs are individuals who use their social media channels to create their own content and communicate with their followers, partly for marketing purposes. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter och upplevelser av PMS och PMDS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Atterholm; Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; kvalitativ; kvinnor; premenstruellt dysforiskt syndrom; premenstruellt syndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) är något som drabbar cirka 20% - 40% av alla kvinnor. Symtomen uppkommer en till två veckor innan mens. De vanligaste upplevda symtomen är svullna bröst eller mage, irritation eller ångest. Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) som är den mer allvarliga formen än PMS, drabbar omkring 1,8% - 5,8%. LÄS MER

 5. 5. The biodiversity loss crisis in Southeast Asia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louise Nilsson; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; ecosystem services; biocentrism; Southeast Asia; sixth mass-extinction;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats gör en ansats till att belysa biodiversitetsproblematiken i Sydostasien, som är ett område med mycket hög artrikedom som samtidigt hotas av en intensifierad förlust av arter. Fyra ’biodiversitet hotspots’ omger Sydostasien, vilka indikerar platser med hög artrikedom vilka sammanfaller med hög förlust av habitat. LÄS MER