Sökning: "Louise Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Louise Nilsson.

 1. 1. Kamratskap före uniform: En kvalitativ studie av värnpliktigas identifiering med Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Hedqvist; Louise Lundin; Clara Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Försvarsmakten; social identitetsteori; gemenskap; arbetsgivarmarknadsföring; arbetsgivarvarumärke; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kamratskap före uniform Seminariedatum: 2 juni 2023 Kurs: FEKH49 - Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: David Hedqvist, Louise Lundin och Clara Nilsson Handledare: Erik Schultz Fem nyckelord: Försvarsmakten, social identitetsteori, gemenskap, arbetsgivarmarknadsföring, arbetsgivarvarumärke. Forskningsfrågor: Hur påverkar de tidigare värnpliktigas uppfattningar om arbetsgivarvarumärket deras identifiering med Försvarsmakten? (och) Vad har detta för konsekvenser för bibehållandet av personal? Syfte: Vi ämnar att undersöka Försvarsmaktens arbetsgivarvarumärke med ett social identitetsteori- perspektiv, för att skapa en förståelse kring utmaningarna som Försvarsmakten står inför gällande bibehållande av personal. LÄS MER

 2. 2. Preventivt hälsoarbete mot depression: Unga vuxna patienters upplevelser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Johannes Nilsson; Louise Bryskhe; [2023]
  Nyckelord :Depression; Experiences; Nursing care; Prevention; Primary Care; Young adult; Depression; Omvårdnad; Prevention; Primärvård; Unga vuxna; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression räknas som ett psykiatriskt sjukdomstillstånd, symtom kan lindras och behandlas. Depression bedöms vara den tredje största orsaken till sjukdomsbörda i världen. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars upplevelse av egenvård vid typ 1 diabetes : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Arcari; Louise Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Adolescents’; Experience; Literature review; Self-Management; Type 1 diabetes; Egenvård; Litteraturöversikt; Typ 1 diabetes; Ungdomar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Ungdomstiden är en utmanande period då identiteten skapas. Att leva med typ 1 diabetes (T1D) och utföra egenvård under denna period i livet kan upplevas påfrestande. Sjuksköterskan har således en betydande roll som stöd för ungdomar vid egenvård. Syfte Att beskriva ungdomars upplevelse av egenvård vid typ 1 diabetes. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att hantera en svår luftväg vid generell anestesi : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Nilsson; Yann Kay Wong; [2023]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ansvar; generell anestesi; omvårdnad; strategier; svår luftväg; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskans huvudområde är luftvägen och för att kunna hantera luftvägen tryggt och säkert behöver preoperativa bedömningar utföras inför varje generell anestesi. Patienten kan känna ångest och oro inför en operation. LÄS MER

 5. 5. Compassion fatigue bland lärare – reliabiliteten för en befintlig skala, dess samband med närliggande koncept samt kopplingen till benägenhet att agera vid mobbningssituationer i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Madholm; Louise Nilsson; [2023]
  Nyckelord :compassion fatigue; lärare; mobbning; compassion fatigue inventory CFI ; psykometriska egenskaper; teacher; bullying; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the Compassion Fatigue Inventory (CFI) as a tool for measuring compassion fatigue among teachers. We also examined whether the level of compassion fatigue could predict teachers' propensity to act in a bullying situation. LÄS MER