Sökning: "Louise Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Louise Nordin.

 1. 1. Tecken på lärande : Sociosemiotisk-multimodal analys av två läroböcker i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Lindkvist; Erica Nordin; [2019]
  Nyckelord :kohesion; läromedel; matematik; utbildning; grundskolan; sociosemiotik; multimodalitet;

  Sammanfattning : Läroböcker i den svenska matematikundervisningen har en lång tradition bakom sig och används frekvent, lärare har även en positiv inställning till dessa böckers innehåll och struktur. Lärobokens funktion är att den ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning, den är en artefakt konstruerad för att skapa sammanhang och lära ut komplex matematik. LÄS MER

 2. 2. Vem litar vi på? : En studie av en krishanteringsmyndighets externa kriskommunikation

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Nordin; [2019]
  Nyckelord :Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap; skogsbränder; kriskommunikation; medielogik; Laswells kommunikationsmodell;

  Sammanfattning : The focus of this study is such that it intends to investigate whether the communication that reached Helahälsingland.se regarding the forest fires in the summer of 2018 came from MSB.se through Krisinformation.se and the government in charge, MSB, and through that fulfilled their duty to the Swedish public. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med KOL : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Nordin; Louise Ingemansson; [2019]
  Nyckelord :litteraturöversikt; rehabilitering; energibesparande åtgärder; aktivi-teter i dagliga livet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en vanligt förekommande sjukdom i världen och förekomsten har ökat de senaste åren. Sjukdomen innebär stora problem med andnöd och utmattning vilket gör att många upplever begränsningar i sitt dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Ska du redan gå hem? : Hur chefer inom Investment Banking upplever balans mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv; Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv

  Författare :Catrin Bartold; Louise Nordin; [2018]
  Nyckelord :work-life balance; chef; upplevelser; strategier; Investment Banking; organisationers interventioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse och kunskap om balansen mellan arbetsliv och privatliv hos chefer inom Investment Banking i finansbranschen samt hur dessa två sfärer kan främjas av chefernas organisation. Uppsatsen har inspirerats av ett induktivt synsätt där semistrukturerade intervjuer legat till grund för datainsamlingen. LÄS MER

 5. 5. Medierapporteringen kring sverigedemokraterna inför valet 2010

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Louise Nordin; [2010]
  Nyckelord :Sverigedemokrater; mediebevakning; valrörelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka mediebevakningen kring Sverigedemokraterna inför valet 2010 med utgångspunkt från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladets nätupplagor mellan perioden 1 januari 2009 och 19 september 2010. Som en jämförelse, för att kunna se relativiteten i vad som är mycket och vad som är lite mediebevakning, valde jag att även inkludera Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i den kvantitativa undersökningen. LÄS MER