Sökning: "Louise Norlander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Norlander.

 1. 1. Ickefarmakologiska metoder avsedda att lindra cancerrelaterad fatigue i samband med cytostatika behandling

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Lundén; Louise Norlander; [2012]
  Nyckelord :Cancerrelaterad fatigue; Cytostatika; Ickefarmakologisk; Sjuksköterska; Randomiserad kontrollerad studie; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar ca 50 000 personer varje år i Sverige. En vanligt förekommande behandling mot cancer är cytostatika. Cancerrelaterad fatigue definieras som en trötthet som uppkommer i samband med en cancersjukdom och som inte kan botas med vila eller sömn. LÄS MER

 2. 2. "Ja, man kan läsa på saker och lite grejor" : En studie om barns tankar och medvetenhet om läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Norlander; Maria Eriksson; [2009]
  Nyckelord :Föreställningar; genus; lärande; läsinlärning; medvetenhet; tankar;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barns tankar och medvetenhet kring läsinlärning. Den behandlar även skillnader angående läsinlärning utifrån ett genusperspektiv. Syftet med studien är att ge en ökad förståelse hos pedagoger om hur barn tänker om att lära sig läsa och vilken medvetenhet barn har med sig när de lär sig läsa. LÄS MER