Sökning: "Louise Nyberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Louise Nyberg.

 1. 1. När rättsläget tar en ny vändning - En kritisk granskning av lagen om talan om skattetillägg i vissa fall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Nyberg; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; skattetillägg; dubbelbestraffningsförbud; lag om talan om skattetillägg i vissa fall; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right not to be tried or punished twice is prescribed by Swedish law, the European Convention and the EU Charter of fundamental rights. Since both tax surcharge and criminal sanctions can be imposed in parallel by the Swedish legislation, it has been vividly debated over the last 20 years and critized for being in contravention of this human right. LÄS MER

 2. 2. "Fighting Freakin' Voldemort" : En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgrupp

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Åslund; Magdalena Nyberg; [2014]
  Nyckelord :Aktivism; fanaktivism; nördar; fans; The Harry Potter Alliance; HPA; fiktion; målgruppsanpassad kommunikation; mobilisering; populärkultur.;

  Sammanfattning : Titel: "Fighting Freakin’ Voldemort" – En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgrupp Författare: Louise Åslund och Magdalena Nyberg   Kurs, termin och år: Medie- och Kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats. HT13 Handledare: Elisabet Ljungberg   Antal ord: 18 188   Problemformulering och syfte: Den här studien behandlar temat fanaktivism ur ett organisationsperspektiv och undersöker hur The Harry Potter Alliance (HPA) genom att anspela på gemensamma intressen väcker ett samhällspolitiskt intresse och engagemang hos sina anhängare. LÄS MER

 3. 3. Ett barn i present? En rättsutredning om möjligheterna till legalisering av surrogatmoderskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Nyberg; [2014]
  Nyckelord :surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogat; barn; familj; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis I will process the Swedish legal rules of surrogacy arrangements and problems that can appear with it. Surrogacy arrangements, when a woman carries and gives birth to a baby for another couple, are illegal in Sweden. LÄS MER

 4. 4. “Om jag är dömd en gång så är jag dömd för alltid för dem”. En studie om ungdomars uppfattning av polisens bemötande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Louise Nyberg; Cecilia Pålsson; [2013]
  Nyckelord :communicative action; police quest; juveniles; attitude; mutual understanding; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : All cops are bastards, at least according to some youths in Malmö. Research shows that there is an overall trust in the Swedish Police amongst citizens, including youths. We therefore questioned ourselves why these juveniles are of another opinion. LÄS MER

 5. 5. Internationaliseringsbegreppet i grundskolan : en dokumentanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Ann-Louise Nyberg; [2009]
  Nyckelord :grundskola; internationalisering; kultur; språkundervisning;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är i ständig förändring, vilket hela tiden ställer nya krav på människor och utbildning. Internationalisering i skolan kan idag innebära bland annat internationella kontakter med skolor i andra länder, diskussioner kring attityder och värderingar eller temaveckor med internationell anknytning (Brodow, 2003). LÄS MER